Hipotézis megfogalmazása, elképzeléseim

A bevezető részben leírtakat alapul véve, dolgozatom célja a Fonyódi Városvédő és Szépítő Egyesület arculatának, hatékonyságának bemutatása. Igyekeztem minden tényezőt, tevékenységet érinteni az egyesülettel kapcsolatban. Lehetőségeim szerint végighaladok kronológiai sorrendben évről évre az egyesület tervein, cselekedetein, kudarcain, sikerein - eközben figyelemmel követve a testületben és környezetében végbemenő változásokat, módosulásokat is.

Írnék az egyesület előzményeként megemlítendő fürdőegyesületekről, majd magáról a tíz éve működő egyesületről, megszólaltatva az egyesület elnökét és titkárát is.

Bemutatom és igazolni szeretném, - összevetve a tíz évvel ezelőtti állapotokat a mostanival - hogy az egyesület léte nem hiábavaló.

Ugyanakkor fel szeretném hívni a figyelmet arra is, mennyire kiszolgáltatott létünk és helyzetünk mind pénzügyileg, mind szervezetileg, és munkájukhoz fogyatkozó társadalmi segítséget kapnak. Dolgozatom elolvasása után remélhetőleg az olvasó tisztább képet kap Fonyódról és a Fonyódi Városvédő és Szépítő Egyesületről is.

Módszerek megnevezése, kutatásom alapja

A feldolgozandó anyag utáni kutatásom nem egyszerűen könyvtárban való olvasgatásból állt. Speciálisnak mondható témámhoz meglehetősen kevés szakirodalom állt rendelkezésemre: csupán két monográfia és újságcikkek, melyeknek könyvtárban néztem utána (a bibliográfiában cím szerint szerepelnek a könyvek és cikkek). Mindez azonban még igen csekély anyag lenne munkám elkészítéséhez.

A további információkat személyesen a Fonyódi Városvédő- és szépítő Egyesület elnökétől és titkárától kapott jegyzőkönyvekből szereztem meg, melyekben részletesen le van vezetve egy-egy év problémája, teljesítménye, eredménye. Munkám nagy része ezeknek az adatoknak az összegyűjtéséből, elemzéséből, kiemeléséből, szelektálásából, összehangolásából állt.

Segítségül szolgáltak még számomra az elnökkel - Csutorás Lászlóval - és az egyesület titkárával - dr. Szűcs Imrével - folytatott beszélgetések, értekezések és a velük készült kisebb interjúk.

Kutatásomhoz tarozik még az egyesület ülésén való részvételem is, melyen figyelemmel kísértem a felvetődött problémákat, kérdéseket, ezekre kísérelt válaszadásokat, javaslatokat, az egyesület tíz éves munkájának mérlegelését.

A fonyódi polgármester úrnál, Francsics Zoltánnál is érdeklődtem a testülettel kapcsolatos kérdésekről. Feltehetően ily módon elegendő anyagot tudtam beszerezni szakdolgozatom elkészítéséhez.

Előző - Tartalom - Következő