Tudósítás az egyesület jubileumi közgyűléséről

A jubileumi gyűlést az egyesület 1998. december 5-re hirdette meg abból a célból, hogy mérlegelje az elmúlt tíz évet, a kudarcokat és eredményeket együttesen. A beszámoló nagy részét Csutorás László elnök tartotta meg a körülbelül harminc tagú hallgatóság előtt. Elsőként arra a napra emlékezett, amikor tíz évvel ezelőtt a Delta étteremben összeült hatvan fő, hogy megalapította a Fonyódi Városvédő- és Szépítő Egyesületet Fonyód hagyományainak, értékeinek megőrzésére és új értékek teremtése végett. Az elnök kronológiai sorrendben felsorolta évről évre, milyen eredményeket értek el Fonyódon, közben persze beleszőve a gátoló tényezőket, kudarcokat is.

Sikeres ténykedéseik eredményeként a sétálóutcát, az első és második világháborús hősök emlékművének felállítását, a delta-közi díszteret, a kollégium előtti szökőkutat, a palánkvár rekonstruálását, a zenepagoda építését említette meg. Büszkén mutatta fel Csutorás István az országban harmadikként megkapott Podmaniczky díjat.

A kisebb, de a város szempontjából meglehetősen fontos eredményeket is elsorolta az előadó. Így a Valkó kilátó és a Márffy kút helyreállítását, az évenként ismétlődő tavaszi, őszi szemétgyűjtő napokat, a sípos-hegyi kopjafa együttest, mely a második világháborús áldozatok emlékére készült, hetven villa védetté nyilvánítását, két kápolna és két templom esti kivilágíttatását. Rátért a palánkvár további rekonstrukciós tervére, melyet Dr. Őrsi Károly készített el - s mint oly sok munkánál is előfordult ez a szó a gyűlésen - teljesen ingyenesen.

Szó esett kirándulások szervezéséről és arról, hogy 1997-től felújították az Anna-bál hagyományát is, melynek gyökerei 1898-ra nyúlnak vissza. A gyűlése elhangzott Dr. Bacsák György, a híres polihisztor, kutató neve is többször, s ezzel kapcsolatban az is, hogy a Bacsák-hagyomány felelevenítése értéket jelenthet Fonyód számára. Tervekről is beszélt az egyesület elnöke, így például egy várhegyi kilátó felépítéséről is az egykori mozi épületében.

Az elnök beszámolója után Papp Ferenc alelnök vette át a szót, aki arról beszélt, hogy immár az egyesület is tagja a 132 települést magába foglaló Vidéki Parlamentnek, melyben neve is szerepel. Ismertette, hogy ennek a szervezetnek az a célja, hogy a külföldről beáramló pénzt megpróbálja pályázati hirdetések alapján arányosan elosztani. A beszámolók után hozzászólások, vélemények, javaslatok hangoztatása következett.

Többen problémaként vetették fel, hogy Fonyód az elért eredmények ellenére igazából nem képes mozgósítani a lakosságot a város értékeinek megőrzése és új vívmányok létesítése érdekében. Sokan az általános passzivitást, lehangoltságot, társadalmi apátiát emlegettek, mely az embereket nem sarkallja semmiféle közösségi aktivitásra. Az egyesület minél közelebb szeretne kerülni a pedagógusokhoz, őáltaluk a diákokhoz és Fonyód entellektüel rétegéhez. Elsődleges céljuk az egyesület bázisának megerősítése. Francsics Zoltán polgármester is elmondta gondolatait, javaslatait az egyesülettel kapcsolatban. Véleménye szerint is nagy probléma az aktív tagok hiánya. Szerinte elsődleges feladata a vezetőségnek mozgósítani a pedagógusokat, diákokat, értelmiségieket. Megemlítette, hogy egyéb potenciális pénzforrások hiányában az önkormányzat próbál pénzügyileg támaszt nyújtani a szervezetnek: évente egymillió forinttal. A polgármester kihangsúlyozta, hogy a továbbiakban is célszerű lenne, ha az önkormányzat és az egyesület együtt, összefonódva működne, nem pedig párhuzamosan egymás mellett.

Szó esett még a későbbi hozzászólások során a tagdíj felemeléséről, s arról, hogy olyan színvonalra kellene emelni az egyesület működését, hogy elismerést jelentsen az, ha valaki tagja a szervezetnek. A tagdíjakkal kapcsolatban szavazás történt, így az évenkénti díj ezerkétszáz forint, nyugdíjasoknak, diákoknak pedig háromszáz forint. Ezt követően további sikeres munkát kívánt a polgármester és a többi jelenlévő a vezetőségnek, és eredményekben gazdag új évet.

Előző - Tartalom - Következő