BEVEZETÉS

Mióta megszülettem, Fonyódon élek. Ide kötnek mindennapjaim, életem főbb mozzanatai még itt játszódnak. Ezen okoknál fogva természetes, hogy szeretném figyelemmel kísérni az itt zajló történéseket, a városban végbemenő kisebb-nagyobb ügyeket, hiszen, ami lakóhelyemen történik, az rám is hatással van, befolyásolja életemet.

Mivel itt élek idestova huszonkét éve, az itt tartózkodáshoz hozzákapcsolódik az is, hogy ismerjem a Fonyódon lezajló változásokat, fejlődést. Ami gyermekkoromban még oly természetesen jelen volt, ami emlékeimbe lopódzott örökre, sokszor már valóban csak agyam rejtett zugaiban él, mert helyette valami új, valami jobb létesült.

Nincs már meg a poros, kopott járda, mely ugyan szép nem volt, de nagyapámmal ezen baktattunk végig az óvoda felé nap mint nap. Nincs már meg a Delta-büfé - mely azóta étterem lett - ahol iskola után egy-egy gesztenyepüré várt ránk, és még sorolhatnám. Ez persze nem a város fejlődésének hátrányára szolgált, ilyenkor csak az én szívem szorul össze néha, hogy milyen rég is volt mindez.

Fonyód arculata azóta, ha teljesen nem is, de lényegesen megváltozott. Noha a változás korántsem mindig fejlődést jelent, azért bizton állíthatom, hogy a változásnak legnagyobb része alatt itt a jobb felé való haladást értem.

Hogy mindezt miért említettem meg? Dolgozatom fő részében a Fonyódi Városvédő és Szépítő Egyesület történetét, munkásságát, eredményeit fogom bemutatni. A Fonyódon - főleg az alábbi néhány évben - végbement fejlődés az önkormányzat működése mellett az egyesület fáradozásának is köszönhető. Sikereiket és kudarcaikat gyűjtő munka még nem foglalta összesítve magába, erőfeszítéseik hivatalosan - a testület jegyzőkönyvein kívül - még nincsenek dokumentálva.

Szakdolgozatom feltehetően sikeres megírásával talán megvalósíthatna az egyesület múltjának, céljainak, törekvéseinek és eredményeinek egy írott munkában, monográfiában való összegyűjtése, rögzítése.

A fent említett okok, érzések vezettek arra a meghatározásra, hogy szakdolgozatom témájául a Fonyódi Városvédő- és Szépítő Egyesület történetét válasszam.

Tartalom - Következő