Ripka Ferenc és Fonyód

- emlékezés korabeli dokumentumok segítségével -

Balatoni Kurír, 1937. aug. 4. Nagyjaink a Balaton mellett : Ripka Ferenc

"… közel három évtized óta, hogy itt nyaralok, azt tapasztalom, hogy a Balaton minden fáradtságot, idegességet eltüntet, s minden ősszel felfrissülve, regenerálódva tudtam visszamenni munkahelyemre. […] Engem tehát a hála is itt tart, mert annyi jót kaptam ettől a hegytől! Én azok közé az emberek közé tartozom, akik nem feledkeznek meg arról, akitől vagy amitől jót kaptak.[…] Itt sem hagy nyugton a munka vágya. 22 évvel ezelőtt még nagyon el volt hanyagolva a község: az utak rosszak, nyáron porosak, télen sárosak voltak, fenn a hegyen lévő község úgyszólván hozzáférhetetlen volt. De Bethlen István és Vass József támogatásával sikerült az útkérdést megoldani, a villanyvilágítás bevezetésére is adtak kölcsönt. A hitélet igen gyenge lábon állott. A kommün után megépült 1921-22-ben a templom és a plébánia anélkül, hogy a közösségnek pénzébe került volna. Az anyagot összekoldultuk, a falubeliek csak fuvart és napszámot adtak. Így haladtunk lépésről-lépésre s mondhatom, most már az az "emberi önzés" is itt tart, hogy a végzett munka eredményében gyönyörködhetem. Az alkotó munka szeretete a legerősebb kapocs, mely az embert egy vidékhez köti."

Fonyód-Bélatelep, 1940. aug. 22. A Balaton dicsérete

"A Balaton értékét földrajzi tudósaink és jeles orvosprofesszoraink felmérték a tudomány eszközeivel. De a Balaton nemcsak nagyszerű földrajzi szépség, nemcsak jótékony gyógyító hatású terület, hanem kincse a magyar léleknek. A magyar lelkület egyik életereje. A lelki értékek nem hatnak a felületes szemlélőre. Minél jobban el tud valaki merülni az igazi szépségben, annál gazdagabbnak látja. Így van ez a Balatonnal. Így van ez a fonyódi parton, ahol a hegyről nyíló kilátás felejthetetlenül belevésődik az ember szívébe. Kevés hely van Európában, ahol a természet szépsége olyan gyönyörűen bontakozik ki előttünk. Van ebben a balatoni képben valami, ami életünkbe kitörölhetetlenül belekapcsolódik. Ami mindig visszatér, akármerre visz az élet. Varázslat ez, ami vissza visz gondolatban és oda hív, hogy menjünk megint, mihelyt mehetünk. Ez a visszavágyó érzés hozza ide újra meg újra hazánk nem egy kiválóságát és azt mondják, amit egy főpapunk mondott: - Ide kell jönnöm minden esztendőben akármilyen rövid időre, hogy innen gyönyörködhessem Isten gyönyörű alkotásában. Nem volna tökéletes az üdülésem, ha ezt meg nem tehetném…"

Balatoni Kurír, 1941. aug. 28. Ripka Ferenc 25 éve elnöke Bélatelepnek

"A fonyódi Gr. Zichy Béla-telep villatulajdonosai augusztus 17-én tartották meg 47. évi rendes közgyűlésüket. [..] A napirend tárgyalása előtt dr. Scipiades Elemér meleg szavakkal üdvözölte dr. Ripka Ferencet abból az alkalomból, hogy 25 év óta tölti be Bélatelep elnöki tisztét. Megemlékezett arról a lelkes és önzetlen munkáról, mellyel az elnök Bélatelep fejlesztése révén a balatoni kultúrát szolgálta, s ezzel a Bélatelepet a legrendezettebb balatoni üdülőhelyek színvonalára emelte, ahol vízvezeték, villamos világítás, csónakkikötő, kitűnő sétautak, virágkultúra stb. jelzik az eredményeket. De nemcsak a fürdőtelepre, hanem Fonyód községre is kiterjedt az alkotó munkának hatása, a templom, paplak, villamos közvilágítás, a vasúthoz vezető műút és a község útvonalának makadám burkolása, mind ennek a munkának eredménye. A közgyűlés […] jegyzőkönyvileg köszönetét fejezte ki az elnök 25 éves tevékenységéért. Dr. Ripka Ferenc megköszönve […] a közgyűlés elismerését, kijelentette, hogy sikerének forrása az az áldozatkész és szeretetteljes támogatás, amelyben őt a Bélatelep közönsége részesítette. Szívesen vállalta a munkából rá eső részt, mivel ezzel akarta viszonozni azt a sok örömet, amit neki és családjának ez a pompás üdülőhely 34 éven át nyújtott."


| Aktuális | Az Egyesület története | Tagok | Tevékenység | Terveink |
| Helytörténet - dokumentumok |
Kezdőlap

H-8640 Fonyód, Szent László u. 7.
Tel./fax: 85-361-755. ; e-mail: civil3711@mail.datanet.hu
Adószám: 19199256-1-14. - Számlaszám: OTP Fonyód 11743095-28960003.

Az oldalakat szerkeszti:
Varga István ; Tel./fax.: 85-560-033.