Köszöntőt mondott Csutorás László a Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Podmaniczky-díjas Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület nevében. Köszönöm, hogy hívásunkra eljöttek ezen a szép őszi napon, hogy közösen emlékezzünk. Emlékezzünk azokra, akik 110 évvel ezelőtt a 19. sz. végén felismerték e hely festői szépségét és gyógyító klímáját, melyről Cholnoky Jenő így ír: "... Ebben a látványban nincs nyomasztóan nagyszerű, csak valami mondhatatlanul szép, szívet, lelket gyönyörködtető, jólesően otthonos..."

Hölgyeim és Uraim! A Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület kedves kötelességének érzi azt, hogy településünk történetét kutatva Fonyódot mind szebbé tegye. Ennek része az, hogy – többek között – emléktáblákat, emlékköveket helyezünk el jeles évfordulók alkalmából. A mai is egy ilyen alkalom, hiszen dr. Ripka Ferenc rászolgált arra, hogy Fonyód város megemlékezzen mindarról, amit a településért tett. De az ő érdemeit majd méltatni fogja Csejdy László úr. A héten emlékkövet helyeztünk el Fonyód-Bélatelep alapítója, Szaplonczay Manó tiszteletére, akinek születésének 145., halálának 85. évfordulójára emlékezünk ebben az évben. Ugyanígy tisztelgünk Zichy Béla, a telep névadója előtt is, születésének 150. évfordulóján, mely a napokban volt. Az ő emlékükre állított kő vánkosokat a Szaplonczay emlékmű mellett találják, kérem ünnepségünk után sétáljanak el arra és tekintsék meg őket.

Egyesületünk beadvánnyal fordult az Önkormányzat felé, amelyben azt kértük, hogy ezt a teret hivatalosan is nevezzék el Márffy térnek, miképpen ezt mindig is hívták, s ahogyan a korabeli képeslapokon is szerepel. Ugyanakkor kértük azt is, hogy az innen induló ill. érkező lejárót ezentúl hívjuk Ripka köznek dr. Ripka Ferenc emlékezetére, akiről a mai Fő utcát még életében elnevezték. Kérésünk elbírálása folyamatban van, reményeink szerint hamarosan tábla foga hirdetni a tér és a lejáró elnevezését. Végül, de nem utolsósorban köszönetemet fejezem ki Fonyód Város Önkormányzatának, amiért kérésünkre ezt a teret ilyen szépen rendbe tették, padokat helyeztek el. Kényelmesen megpihenhetnek itt a Bélatelepben gyönyörködő látogatók, sétálók. A padok etalonját az Egyesület szerezte.

Megköszönve figyelmüket kívánom, leljék örömüket a gyönyörű Fonyód és Bélatelep látványában.


| Aktuális | Az Egyesület története | Tagok | Tevékenység | Terveink |
| Helytörténet - dokumentumok |
Kezdőlap

H-8640 Fonyód, Szent László u. 7.
Tel./fax: 85-361-755. ; e-mail: civil3711@mail.datanet.hu
Adószám: 19199256-1-14. - Számlaszám: OTP Fonyód 11743095-28960003.

Az oldalakat szerkeszti:
Varga István ; Tel./fax.: 85-560-033.