A

A Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület

az Ady Endre utcai Buszpályaudvarnál (7-es út mellett a városközpontban)
a volt Hősök szobra talapzatán 2003. augusztus 19-én
átadta Fonyódnak az Országzászlót.

Köszöntót mondott Csutorás László az egyesület elnöke

Nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat a városvédő egyesület nevében.
Az elmúlt 15 évben végzett tevékenységünknek látható jelei Fonyód minden pontján megtalálhatók. Nem kívánom mindet felsorolni, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabbakat megemlítsem azért, mert vannak ma is városunkban olyanok, akik, bár az idelátogató vendégeknek megmutatják az adott nevezetességet, azonban nem tudják, nem akarják tudni, hogy mindez nagyrészt a városvédő egyesületnek köszönhető. Természetesen van olyan, ahol „csak” ötletadóként szerepeltünk, máskor a mi finanszírozásunkban készült el a kivitelezés is. Tehát ha csak a Fácános palánkvárra, a Zenepagodára, a Testvérvárosi parkra, a Szaplonczay sétányon és a városban különböző épületeken elhelyezett emléktáblákra, Fonyód múltját bemutató könyvekre, helytörténeti folyóiratra gondolunk, azt hiszem, egyetértenek velem abban, hogy szegényebb, sokkal szegényebb lenne városunk az egyesület nélkül. Mindezen tevékenységhez szükség volt az egyesületet támogatók segítségére, amit ezúton is köszönünk. Néhány évvel ezelőtt még ebben a körben tisztelhettük a városi önkormányzatot is, amely ebben az évben sajnos elutasította támogatási kérelmünket. Úgy ítélték meg, hogy nem vagyunk méltóak néhány tízezer forintra sem, holott az ország másik végében működő, Fonyódhoz egyáltalán nem kötődő kezdeményezést 20 ezer forint támogatásra értékeltek.
Itt tartunk ma, s úgy gondoljuk, mindez nem minket minősít. Örüljünk annak, hogy a mai napon lehetőségünk van arra, hogy a Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület egy újabb nevezetességgel járulhat hozzá városunk szebbé tételéhez: átadjuk az Országzászlót. Fonyódnak, magunknak, az idelátogató vendégeknek.
Köszönöm figyelmüket.


Avatóbeszédet mondott dr. Szűcs Imre az egyesület titkára

Egy zászló mindig több önmagánál. Érezzük ezt most is, amikor az országban sorra állítják, sőt, újraállítják a települések az Országzászlókat, mint például a közelmúltban Bicskén. Azokat az Országzászlókat, amelyeket a két háború közti időkben állítottak fel, legtöbbször együtt a Hősi emlékművekkel, illetve a trianoni országcsonkításra emlékezvén, hirdetve ezer éves hazánk visszaszerzésének reménységét. Az Országzászlók, emlékművek a háború alatt többnyire megsérültek, megsemmisültek, s helyreállításukra – érthető okokból - már nem került sor a kommunista rendszerben.
Nem volt ez másképp a mi Fonyódunkon sem. Az első világháborúban elesett helybéli katonák, és az akkor dúló második világégésben már hősi halált halt fonyódiak emlékét igyekeztek megörökíteni az 1943-ban történt kezdeményezéssel.
A fonyódi fürdőegyesületek vezetői, így többek között Dutkay Béla Sándortelepről és Ripka Ferenc Bélatelepről, valamint a község részéről May József jegyző – ahogy a korabeli újságcikk írta – „körlevélben fordultak a villa- és telektulajdonosokhoz, amelyben a hazafias, kegyeletes terv megvalósításához támogatást kértek.” Nevezettek a kor neves szobrászművészét, a húsz évvel ezelőtt 88 éves korában elhunyt Gády Lajost kérték fel a fonyódi Hősi emlékmű elkészítésére. Róla tudnunk kell, hogy az 1930-as években számos I. világháborús hősi emléket készített. Az emlékművet az akkori község legforgalmasabb és legközpontibb fekvésű helyére tervezték, a vasútállomás előtt térre. Az 1944 nyarán felavatott Hősök szobra, amely egy I. világháborús magyar katona szuronytámadását ábrázolta a háború forgatagában, 1945 telén megrongálódott, majd később – máig nem tisztázott körülmények között megsemmisült. A szobor talapzata - amelyre a következőket vésték: A magyar nemzet szebb jövőjéért - megmaradt, s a Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület erre terveztetett egy Országzászlót, amelynek avatására összegyűltünk.
Az országzászló, mely a településen lakók hazafiasságának szép és nemes bizonyítéka volt, általában a falu vagy város főterén lett felállítva. Az építéséhez legtöbbször megindult az adakozás, a helyiek adományaiból több száz pengő gyűlt össze. A települések hazafias társadalma lelkes emberek buzdítására az ország majd’ minden pontján rövid idő alatt megteremtette a maga országzászlóját áldozatkészségből, lakóinak teremtő erejéből. Az országzászló szeretetből készült, mindenki hordott valami hozzá. Az országzászlók emlékét az idősebb nemzedék nem feledi. Sok helyen a félárbocra eresztett országzászló az első világháborút lezáró Trianoni békeszerződésre emlékeztette az arra haladókat.
Nemzetünk egyik, ha nem a legnagyobb költőjének, Arany Jánosnak szavai szerint „E becses zászlónak, a hazának,/ Védelmében hányan elhullának! / Vérökben a rúdját hányszor megfereszték / Régi ősapáink! de el nem ereszték.
A városvédő egyesület tevékenysége folytán Fonyód ismét gazdagabb lett egy látnivalóval, ismét elmondhatjuk, hogy tettekkel bizonyították: valóban arra törekszenek, hogy városunkat szépítsék. Ez a cél vezette őket akkor is, amikor egy-egy jeles évforduló kapcsán emléktáblákkal hívták fel figyelmünket az adott épület, hely, esemény, személy jelentőségére. Mindezt sokan nem érzik fontosnak, ugyanakkor, ha a városba látogató vendégeknek szeretnénk megmutatni csodaszép településünket, akkor lépten-nyomon meggyőződhetünk arról, hogy az egyesület a város minden pontjára letette a névjegyét.
Immár egy újabb nevezetessége van városunknak. Fonyód dísze lesz ez az országzászló, az árbócon éjjel-nappal lengeti majd a szél a címeres nemzeti lobogót, s hirdeti a magyar nemzet kifogyhatatlan erejét, élni akarását.

Fonyódi Hírmondó, 2003. szeptember.
Országzászlót avattak

A Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére és szervezésében Országzászlót avattak augusztus 19-én Fonyód központjában, a buszpályaudvarnál. A részben meglévő talapzaton egykoron egy katona szobra állott. Jó ideje azonban magában árválkodott a megüresedett beton talapzat. A Podmaniczky-díjas fonyódi városvédők Országzászlót álmodtak e helyre, melynek terveit Kovács Ferenc építész készítette el. Az emlékművel kapcsolatos felújításokat, munkákat fonyódi vállalkozók: Boros József kőműves, Velez József asztalos, Bagó Zoltán lakatos, Németh László villanyszerelő és Óh Zsolt végezték. Az Országzászló-avató ünnepségen elsőként Csutorás László a Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepségen dr. Szűcs Imre egyesületi titkár mondott avatóbeszédet, majd az egyházak képviselői áldották meg az Országzászlót. Az Országzászló-avató ünnepség megrendezésében a városvédők segítségére voltak továbbá a Városi Művelődési Ház munkatársai, a program előtt a Kék Balaton Ifjúsági Fúvószenekar, Csámer Zoltán vezényletével, térzenével szórakoztatta a szép számmal összegyűlt közönséget. (-bb-)

 


| Aktuális | Az Egyesület története | Tagok | Tevékenység | Terveink |
| Helytörténet - dokumentumok |
Kezdőlap

H-8640 Fonyód, Szent László u. 7.
Tel./fax: 85-361-755. ; e-mail: civil3711@mail.datanet.hu
Adószám: 19199256-1-14. - Számlaszám: OTP Fonyód 11743095-28960003.

Az oldalakat szerkeszti:
Varga István ; Tel./fax.: 85-560-033.